Đặng Thị Vân

Actor, Consultant, and Teacher in Hà Nội, Việt Nam

Read my blog

Người truyền lửa động lực cho hàng nghìn học viên về kỹ năng sống, bí quyết kinh doanh online hiệu quả với số vốn 0 đồng

Vân Đặng

  • Education
    • Nha Trang University