Βασίλης Δημητρόπουλος

Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος.

Διπλ. Ηλ/γος Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών.
Πτυχ. Οικονομολόγος Πανεπιστημίου Αθηνών.
Διδάκτωρ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.