ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

bookseller and Social Media Manager in Πτολεμαΐδα, Ελλάδα

Visit my website

What’s up, I’m ΒΑΣΙΛΙΚΗ. I’m a bookseller living in Πτολεμαΐδα, Ελλάδα. I am a fan of martial arts, technology, and design. I’m also interested in music and fitness. You can visit my website with a click on the button above.