Vật Liệu Kim Khí Diệp Vinh

Designer, Art Director, and Realtor in Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Visit my website

Công ty Vật Liệu Kim Khí Diệp Vinh chuyên thi công xây dựng, khoan cấy thép. Địa chỉ: 01 Nguyễn Khanh, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa. Hotline: 0973 922 058. Email: vinh.diepkhai@gmail.com