Veiligheid & Burger

Veiligheid & Burger

Een goed functionerende samenleving geniet het vertrouwen van de burger. Het vormt een belangrijke voorwaarden voor het functioneren van de rechtstaat. Samenwerking is dus van groot belang.

Sociale veiligheid is een gemeenschapelijk belang dat door samenwerking goed aan te pakken is. Wij moeten uit gaan van het principe "samen uit, samen thuis" dit is een gemeenschappelijk belang dat zwaarder weegt dan het eigen belang.

Sociale veiligheid betekend ook constant investeren in de ontwikkeling en in het onderhoud van sociale netwerken. Dit is een belangrijke taak van elke deelnemer.

Echte veiligheid en samenwerking is niet contractueel dicht te timmeren. Het moet op het morele vlak goed zitten. Alle betrokkenen moeten willen samenwerken. Vertrouwen en echte betrokkenheid is de sleutel tot vruchtbare samenwerking in de Nederlandse samenleving en haar netwerken.

Veiligheid & Burger Den Haag