Võ Đông Nhất

Là người đam mê công nghệ , thích khám phá những điều đặc biệt

Fullname: Võ Đông Nhất

Major: Computer Network

Birthday: 2/11/1989

Graduated university : Can Tho University, 2010

Sex: Male

Address: 104 B1, CC , Huynh Van Chinh, Tan Phu , Ho Chi Minh City

Language : Vietnamese (Mother language); English (normal)

Cell phone : 0939.394.393

email : vdnhat2009@gmail.com

-------- -----------------------------------

'' ' '

'' ' '

'' ' '

'' ' '

'' ' '

'' ' '

--------- ' '

THE END

thank you to your looking