Victoria Nhung

Father, Chef, and Dancer in Hải Phòng, Việt Nam

Visit my website

Tôi là Victoria Nhung, sở thích đi du lịch và khám phá những miền đất mới. Ngoài ra tôi còn là nhà phân phối nghệ nano.