vidgroup Tập Đoàn

Director, Chef, and Small Business Owner in Hà Nội

View my listings

VID Group Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam, là tiền thân của TNG Holdings Việt Nam - Tập đoàn đầu tư tài chính ngân hàng, vay tiền online #chovayonline, #vaytiennhanh #vaytienonline #vaytinchap #vayonline đầu tư kinh doanh bất động sản.

  • Work
    • VidGroup