Farm Viet

Small Business Owner, Fitness Instructor, and Writer in Việt Nam

Attend my event

Sản phẩm chất lượng:

Nguyên liệu đầu vào và hệ thống đối tác được tuyển chọn kỹ càng, quy trình sản xuất và đóng gói, lưu kho được thực hiện bài bản. Sản phẩm chế biến luôn giữ lại được tối đa hương vị.

An toàn vệ sinh

Chúng tôi luôn ý thức được rằng an toàn vệ sinh thực phẩm là vấn đề quan trọng hàng đầu. Việc thực hiện kiểm soát cũng như đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng luôn được chú trọng.

Nguồn gốc nông sản

Nguồn gốc nông sản luôn được coi là thế mạnh của quê hương Đà Lạt. Đây là nguồn cảm hứng bất tận để chúng tôi tạo ra những sản phẩm tươi ngon