Viet Link

Writer, Editor, and Project Manager in Thành phố Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Visit my website

VIETLINK – Đơn vị uy tín trong lĩnh vực tổ chức sự kiện tiếp thị, truyền thông, tổ chức hoạt động activation… với nhiều năm kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ chất lượng cao cho doanh nghiệp, với sự tham luận của nhiều chuyên viên trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, đã tổng hợp một số yếu tố tham khảo cho “hiệu quả” của event.

  • Work
    • VIETLINK MEDIA