Chăn Nuôi hữu cơ Vietmosfarm

Sale Manager, IT, and Sale in Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Visit my store

Vietmosfarm - giải pháp chăn nuôi hữu cơ hiên đại, thay thế kháng sinh trong chăn nuôi với bộ sản phẩm Megacid L, L+, Mega Men, Mega APM... đến từ tập đoàn Numega - TÂY Ban Nha