Việt Nam Saffron chính hãng

Actor, Chef, and Barista in Hà Nội, Việt Nam

Read my blog

Việt Nam Saffron là đơn vị đại lý phân phối bán buôn và bán lẻ Saffron chính hãng tại Việt Nam, là đơn vị đầu tiên và duy nhất được Bộ Y Tế cấp phép nhập khẩu Saffron.