Việt Nguyễn

Writer, Art Director, and Director in Hồ Chí Minh

Việt Nguyễn hiện đang là nhân viên phát triển kinh doanh tại Good Motor. Anh chịu tránh nhiệm nội dung cho website: https://bomhutchankhongcu.com/ Địa chỉ: 310A Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam SĐT: 0898355431