Viet Peace

Software Engineer, Art Director, and Director in 5 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Visit my website

VIET PEACE - Cổng thông tin điện tử chia sẻ các hoạt động của các tổ chức hữu nghị tại Việt Nam đến với cộng đồng trong và ngoài nước, vì một Việt Nam hữu nghị, hòa bình và phát triển

Hag tags: #vietpeace #huunghi #tochuchuunghi #cactochuchuunghivietnam #huunghivietnam #vietnam #tochuc #cactochuctaivietnam

Địa chỉ: 5 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

SĐT: 842438456303

Website: http://vietpeace.org.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/Viet-Peace-155981146587105