Vietsing Group Bất Động Sản Vietsing

Realtor, Real estate developer, and Web Developer in Tòa nhà Thép Miền Bắc, Km89, Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng

Visit my store

Tập đoàn Địa ốc Việt Nam Singapore gọi tắt là Vietsing Group hoạt động chính trong 4 lĩnh vực: bất động sản nhà ở, bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản khu công nghiệp và đầu tư cơ sở hạ tầng. Luôn mong muốn tìm kiếm những vùng đất đầy tiềm nhưng chưa được khai phá, tạo ra giá trị nhiều mặt cho cư dân sử dụng dịch vụ mà Vietsing mang lại đồng thời người dân địa phương
Mời đầu tư: 02253501564
Email: [email protected]
Địa chỉ: Tòa nhà Thép Miền Bắc, Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng
1A1 Lô 8A Đường, Lê Hồng Phong, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
/m/0dg78b /g/12175r4h