Việt Thắng

Editor, Director, and Art Director in Chung cư CT 5 Xa La Quận Hà Đông - TP.Hà Nội

Read my blog

Giới thiệu: Tôi là Việt Thắng CEO của In Việt Thắng là đơn vị chuyên thiết kế và in ấn các sản phẩm như in tem nhãn, in card visit, in hóa đơn, in túi ni lông, in tờ rơi, in phong bì... #invietthang365

Address: Chung cư CT 5 Xa La Quận Hà Đông - TP.Hà Nội

Phone: 0967719696

Website: https://invietthang365.com/

Facebook: https://www.facebook.com/vietthang212

Map: https://www.google.com/maps?cid=6441526024563541137