Viktoriya Shymko

Student in Трентон, Соединенные Штаты Америки