Vilma Randienė

Aš esu pradinių klasių mokytoja metodininkė. Dirbu Kauno Jono ir Petro Vileišių vidurinėje mokykloje (kol kas vidurinėje, nes nuo 2012 metų rugsėjo būsime progimnazija) Manau, kad neblogai išmanau ,,Geros pražios" metodiką. Gebu taikyti mokymo metodus orientuotus į vaiką, šeimą. Gebu vykdyti teminį mokymą ir taikyti įvairias skaitymo skatinimo strategijas.

Silpniausiai jaučiuosi motyvuojant nemotyvuotus mokinius. Nuolat ieškau pagalbos!