Vinaka Group

Project Manager, Social Media Manager, and Web Developer in Seoul, South Korea

Visit my company website

Trung tâm xúc tiến thương mại , đầu tư và giới thiệu sản phẩm Việt Nam & Hàn Quốc.

1. Tư vấn đầu tư
2. Xúc tiến thương mại
3. Xuất nhập khẩu
4. Trưng bày sản phẩm cao cấp Việt-Hàn
5. Du lịch
6. IT

TRUNG TÂM XÚC TIẾN VINAKA

Địa Chỉ: 502, Samwon Tower, 124, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul

SĐT: 02-558-6002

Website: https://vinaka.kr/

  • Work
    • Trung Tâm Xúc Tiến VINAKA