Vinhomes Grand Park

Web Developer, Project Manager, and Writer in Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Visit my website

Vinhomes Grand Park tại Quận 9 đang được xây dựng và sẽ mở bán vào năm 2019. Đây sẽ là được coi là nơi đáng sống nhất tại TP.HCM.