Vinh Hạnh Food

Software Engineer, Editor, and Dancer in Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Read my blog

Vinh Hạnh Food chuyên cung cấp tất cả các thực phẩm tươi, chế biến sẵn liên quan đến thịt dê, thịt cừu. Với kinh nghiệm 5 năm tại thị trường TPHCM, Hà Nội.