Phan Vinh

Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam

Phan Vinh

Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam

Hello World !

 • Work
  • Information Technology - HCMUS
 • Education
  • THCS Thanh Da
  • Trường THPT Gia Định
  • ĐH KHTN TP.HCM
  • Ho Chi Minh City University of Natural Sciences
  • HCM University of Science