Vo Kim Ngan

Social Media Manager, Marketing Manager, and Web Developer in Hồ Chí Minh, Việt Nam

Visit my company website

Xin chào, tôi là Vo Kim Ngan. Hiện tại, tôi là marketing manager của công ty tnhh thương mại dịch vụ kỹ thuật viễn thông Bảo an (Bao an telecom)

https://baoantelecom.com/vi/gioi-thieu/ve-vo-kim-ngan

https://medium.com/@vokimngan1992

https://vokimngan1992.tumblr.com/