Văn Phòng Phẩm An Lộc Việt

Small Business Owner, Volunteer, and Consultant in Ho Chi Minh City, Vietnam

Read my blog

Hey, Văn Phòng Phẩm An Lộc Việt được thành lập từ năm 2013 với ngành nghề kinh doanh chính là chuyên phân phối văn phòng phẩm, giấy in ảnh, giấy in nhiệt.

Giám đốc là ông Trần Lê Dân.

#văn_phòng_phẩm

#giấy_in_nhiệt

#giấy_in_ảnh

#Văn_Phòng_Phẩm_An_Lộc_Việt

https://www.anlocviet.vn/