Vset Khang Anh

Filmmaker in Ho Chi Minh

Vset Khang Anh trực thuộc tập đoàn Vsetgroup. Với các dịch vụ chính như chuỗi nhà hàng tiệc cưới - karaoke, Studio, Salon tóc,..

Website:

vsetkhanganh.com