Vũ Hồng Lân

healthcare, Doctor, and Nurse in Hà Nội

Read my blog

Tôi là bác sĩ Vũ Hồng Lân đã hơn 30 năm công tác ở những bệnh viện lớn, nắm giữ vai trò quan trọng của khoa Ngoại. Tôi đã từng thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật ngoại khoa phức tạp và được đánh giá cao bởi giới chuyên môn và sự tin tưởng từ người bệnh.