Vũ Lê Phương Linh

Web Developer and Designer in N07b1 thành thái, dịch vọng hậu, Thành Phố Hà Nội

Read my blog

Tôi là Vũ Lê Phương Linh CEO của kynangketoan Nơi kết nối, sẻ chia tất cả những vấn đề về kiến thức kế toán, kinh nghiệm học kế toán và những phân tích chuyên sâu, chân thật nhất về các địa chỉ đào tạo kế toán hiện hay! #vulephuonglinh #kynangketoan

Địa chỉ: N07b1 thành thái, dịch vọng hậu, Thành Phố Hà Nội Website: https://kynangketoan.vn/