سختی گیر آب

Web Developer, Software Engineer, and Project Manager in Tehran, Tehran Province, Iran

Read my blog

یکی روش های کاهش املاح محلول آب ، استفاده از روش تعویض یون (Ion Exchange) می باشد. که روش بسیار کارآمدی برای حذف پاره ای از املاح موجود در آب است. در این روش از رزین های تعویض یونی ، یا همان سختی گیر رزینی ، استفاده می شود. سختی گیر آب ، که میتوان آن را نرم کننده آب نیز نامید (Water Softener) ، با دانه های رزین بسته بندی می شود. آب سخت حاوی کلسیم و منیزیم از بین رزین جریان پیدا میکند. در فرایند تبادل یونی، یونهای سخت موجود در آب با یون های نرم روی دانه های رزین متبادل میشود. نتیجه آن آبی است که سختی آن گرفته شده و اصطلاحا نرم شده است.

سختی آب تصفیه شده خروجی از سختی‌گیر آب همواره باید با دستورالعمل‌های ارائه شده در مورد آزمون سختی آب مورد آزمایش قرار گیرد و به محض این که سختی آب از مقدار مشخص برای دستگاه مصرف کننده بیشتر شد باید بلافاصله نسبت به احیای رزین که به صورت زیر است اقدام کرد .

نکته: در حین بهره‌برداری از سختی گیر رزینی اطمینان حاصل کنید که فشار نسبی داخل مخزن بین ۱/۷تا ۵ بار است . اگر فشار داخل مخزن کم‌تر از ۱/۷ بار باشد ، در آب‌بندی شیر نیمه‌اتوماتیک و مکش آب نمک اختلال ایجاد خواهد شد . همچنین در فشار های بالا ممکن است قطعات شیر نمیه‌اتوماتیک صدمه ببیند . در هر حال بهره‌برداری از شیر نیمه‌اتوماتیک در فشارهای بالاتر از ۵/۲ بار به هیچ وجه توصیه نمی‌گردد .

سختی کل و هدایت الکتریکی پس از عبور آب از سختیگیر کاهش می یابد ، TDS به میزان کمی افزایش می یابد و pH در یک محدوده خاص باقی می ماند