Wentsystem Paweł Wójcicki

Student, Therapist, and Public Speaker in Szczecin, Polska

Read my blog

FirmaWentsystem została założona w 2007 roku. Działalność firmyzwiązana jest w doradztwem, sprzedażą oraz serwisem instalacji iurządzeń do klimatyzacji, oczyszczania i wentylacji. W firmiepracują wysoko wyspecjalizowani fachowcy w dziedziny doradztwa,sprzedaży i serwisu. Jako ambitne osoby stale podnosimy swojekwalifikacje jednocześnie zdobywając nowe uprawnienia i świadectwa.Firma stale poszerza asortyment i wybiera produkty tylko wartePaństwa uwagi. Pracownicy firmy bardzo dbają o to, aby każdyKlient miał poczucie bezpieczeństwa transakcji.