افزونه کش وردپرس راکت

Web Developer and Small Business Owner in Netherlands

Visit my website

در حالی که افزونه کش وردپرس دیگر وردپرس وجود دارد ، از جمله برخی گزینه های رایگان ، برای کسانی که می خواهند با استفاده از راه حل قابل استفاده در وب سایت بدون دانش فنی و تلاش بسیار کم ، WP Rocket ارزش سرمایه گذاری را دارد. به سادگی فعال کنید WP Rocket در سایت شماست ، و شما باید شروع به بارگذاری بهتر کنید.

علاوه بر فاکتور plug-and-play ، WP Rocket همچنین دارای بسیاری از اسناد مفید ، از جمله راهنماهای ویدئویی ، برای کمک به شما در بهبود بیشتر بارگذاری وب سایت خود است. با استفاده از ویژگی های اضافی حافظه پنهان و بهینه سازی پلاگین ، می توانید حتی نتایج بهتری از WP Rocket بدست آورید. دسترسی به پشتیبانی ایمیل پاسخگو دلیل دیگری برای در نظر گرفتن یک افزونه پولی مانند WP Rocket نسبت به گزینه های رایگان است.

صرف نظر از اینکه چه نوع وب سایت وردپرسی را مدیریت می کنید ، احتمال زیادی وجود دارد که WP Rocket به بارگیری سریعتر آن کمک کند. با تشکر از 14 روز ضمانت استرداد پول ، می توانید بدون تأثیر این پلاگین بر روی سایت شما چه تاثیری بگذارد.