Work Travel

Agencija u koja organizuje odlazak u Ameriku po principu work and travel. Idete Ameriku u trajanju od 5 meseci gde 4 meseca radite, a poslednji mesec možete da se provodite.

Izaberite posao koji plaćen od 8$ do 10$ na sat i zaradite novac koji ćete potrošiti na putovanje i obilazak - upoznavanje sa američkom kulturom i stilom života.

Work and travel Beograd i Novi Sad - agencija American Spirit.