UBND xã Hồng Phong

Software Engineer, Mother, and Filmmaker in Hồng Phong, Ninh Giang, Hải DươngUBND xã Hồng Phong

Read my blog

Xã Hồng Phong thuộc huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Xã Hồng Phong giáp với các xã Hồng Thái, Hồng Dụ, Kiến Quốc, Ninh Hải, Hiệp Lực. Huyện Ninh Giang giáp các huyện Tứ Kỳ, Gia Lộc, Thanh Miện thuộc tỉnh Hải Dương, đồng thời giáp với huyện Vĩnh Bảo thuộc Thành phố Hải Phòng và huyện Quỳnh Phụ thuộc tỉnh Thái Bình. Xã Hồng Phong có truyền thống văn hóa lịch sử lâu đời và đang là xã hình mẫu của huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương trong công cuộc xây dựng kinh tế, văn hóa xã hội hiện nay.

Hag tags: #hongphong #xahongphong #ubndhongphong #ninhgiang #haiduong #ubnd #uybannhandan #congthongtin

Địa chỉ: Hồng Phong, Ninh Giang, Hải DươngUBND xã Hồng Phong

SĐT: 0969645151

Website: https://hongphong.gov.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/UBND-x%C3%A3-H%E1%BB%93ng-Phong-109512064703367/