Eric Xu

Project Manager in Beijing

Eric Xu

Project Manager in Beijing

A lazy humble learner.

即使自己并非珠玉,却也不甘瓦砾生活。

  • Work
    • Qianbao
  • Education
    • SJTU