Yến Stock

Web Developer, Software Engineer, and Project Manager in Việt Nam

Yến Stock

Web Developer, Software Engineer, and Project Manager in Việt Nam

Visit my website

Xin chào. Tôi là Yến Stock - Chuyên gia Đầu tư và Chứng khoán tại XMX Việt Nam