Yhocvietnam portal

Software Engineer, Art Director, and Director in 22 Tràng Thi, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Visit my website

Để xây dựng nền y học Việt Nam sánh vai với các cường quốc y học trên thế giới thì một mặt chúng ta phải gìn giữ và phát huy hiệu quả và thế mạnh của Y học cổ truyền dân tộc Việt Nam, mặt khác không ngừng học hỏi và ứng dụng những thành tựu của nền y học hiện đại trên thế giới. Đông tây y kết hợp là chiến lược phát triển ngành y tế của Việt Nam trong thời đại mới. Hòa nhập với nền y học hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng vón có nhờ phát huy thế mạnh trong điều trị của y học cổ truyền Việt Nam...

Hag tags: #yhoc #yte #suckhoe #health #yhocvietnam #ytevietnam #suckhoevietnam #who #vietnamhealth

Địa chỉ: 22 Tràng Thi, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

SĐT: 84969645151

Website: https://yhocvietnam.com.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/Y-h%E1%BB%8Dc-Vi%E1%BB%87t-Nam-103276528327329