Zosia Wronka

Theatre Pedagogue, Cultural Animator, and Pedagogue in Warsaw, Poland

Visit my company website

Pedagożka teatru, animatorka kultury i performerka. Absolwentka Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje głównie z dziećmi i młodzieżą. Zajmuje się teatralnymi i performatywnymi projektami podwórkowymi i pracą ze społecznościami lokalnymi. Działa na pograniczu animacji kultury, pedagogiki teatru i pedagogiki ulicy. Współpracuje z wieloma teatrami i innymi organizacjami pozarządowymi. W SPT przez pięć edycji współtworzyła młodzieżowy projekt wymiany technik teatralnych "Podaj Dalej", obecnie jest koordynatorką projektu „Pracownia Małego Teatru” oraz prowadzi warsztaty m.in. w projekcie „Teatranki”.
W swoich wcześniejszych poszukiwaniach obserwowała pracę Teatru Chorea (2005), uczęszczała do Studio Theatre Acting Conservatory w Waszyngtonie (2007) oraz współpracowała z Teatrem Wiejskim Węgajty i powstałym przy nim zespole Haz Beszkwej.
Związana z nurtem Edukacji Demokratycznej (poprzez Fundację Bullerbyn).
Instruktorka najmłodszej grupy w Ognisku Teatralnym Teatru Ochoty. Członkini kolektywu Performeria Warszawy.