Klára Berg

Školitelka and Facilitátorka in Lepší svět je možný

Klára Berg

Školitelka and Facilitátorka in Lepší svět je možný

View my portfolio

[email protected]
+420 736 435 829

[Tell me more in English]

✪ Přes 10 let jsem ŠKOLITELKOU A FACILITÁTORKOU na volné noze. Pomáhám hlavně mladým lidem, ale i dospělým, kteří usilují o spravedlivější a udržitelnější svět.

✪ Mé vzdělávání stojí na participativních metodách, přátelské atmosféře a vzájemné podpoře. Pracuji s principy a metodami NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. A to i během ONLINE akcí.

✪ Podporuji účastníky a účastnice v zapojování do veřejného života. Chci společně s nimi hledat řešení současných problémů a ukazovat jim, že LEPŠÍ SVĚT JE MOŽNÝ. Kladu důraz na sílu kolektivu a účinky systémových řešení.

✪ Nebojím se politiky a aktuálních společenských témat. Přitom ale vytvářím kritické, reflektivní a respektující učící prostředí. V něm se moji účastníci a účastnice setkávají s tématy, jakými jsou např. klimatická změna a společenské nerovnosti.

✪ Jsem členkou POOLU ŠKOLITELEK Domu zahraniční spolupráce, který v Česku administruje programy Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. Jako ČLENKA PŘEDSTAVENSTVA evropské nadace Green European Foundation jsem zodpovědná za vzdělávací programy a jako facilitátorka spolupracuji s dalšími politickými nadacemi a aktéry občanské společnosti.

✪ Na vysoké škole jsem založila vzdělávací organizaci Be International.

✪ Aktivně se zapojuji do veřejného života v místě svého bydliště, na Vsetíně.

✪ ♥ Mojí srdcovkou jsou mladí lidé, které zajímá společenské dění.

  • Education
    • Masarykova univerzita v Brně, Katedra politologie