Zznissa Dasi

Web Developer in newyork

Attend my event

Có chuyện gì vậy, tôi là Zznissa.Tôi là một nhà phát triển web sống ở Newyork.Tôi là người yêu thích công nghệ, chụp ảnh và thiết kế.Bạn có thể tham dự sự kiện của tôi với một cú đánh chuột vào nút on.

https://artyleek.com/