Vua Đồng Hồ Vàng Nguyên Khối

Art Director, Software Engineer, and Project Manager in Số 182 Đ. Bưởi, Quan Hoa, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam