Hana Gold

Director in 136 Lê Tuấn Mậu, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Visit my website

HanaGold - chuỗi tiệm kim hoàn ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý, kinh doanh. Mua vàng tích lũy online, nhận vàng offline tại Showroom, chuỗi nhượng quyền toàn quốc. Trang sức cao cấp, tinh xảo. #hanagold #trangsuchanagold #nhanhanagold

Mail: [email protected]

Phone:+84889028009

Web: https://hanagold.vn

About.me: https://about.me/hanagold

Map: https://goo.gl/maps/F55WBt8Sa3FvQfeVA