Hana Gold

Director in 37 Hoa Mai, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Visit my website

HanaGold - chuỗi tiệm kim hoàn ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý, kinh doanh. Mua vàng tích lũy online, nhận vàng offline tại Showroom, chuỗi nhượng quyền toàn quốc. Trang sức cao cấp, tinh xảo. #hanagold #trangsuchanagold #nhanhanagold

Phone:0902941653

Web: https://hanagold.vn

About.me: https://about.me/hanagold

Map: https://goo.gl/maps/F55WBt8Sa3FvQfeVA