Lê Đức Toàn

Art Director, Editor, and Photographer in Hanoi, Vietnam

View my portfolio

Tôi là Lê Đức Toàn, tôi là giám đốc cửa hàng đồng hồ Đức Tín Luxury, tôi đã xây dựng và làm việc tại Đức Tín Luxury được 3 năm. Hiện tại tôi cũng là nhà phát triển nội dung trên Đức Tín Luxury (ductinluxury.com)

Thông tin cá nhân:
- Email: toanleduc8888@gmail.com
- Work at: Cửa hàng đồng hồ Đức Tín Luxury
- Personal Website: https://ductinluxury.com/author/leductoan/
- Address: 611-E2 Tòa Nhà Eco Home Phúc Lợi Long Biên
- Telephone : 094.620.8888

https://twitter.com/leductoanluxury

https://www.youtube.com/channel/UCrTUrkKRqCDR5KP9PgZdIXQ

https://www.linkedin.com/in/leductoanluxury

https://www.brandsvietnam.com/marketer/leductoanluxury

https://about.me/leductoan

https://vi.gravatar.com/leductoanluxury

https://www.flickr.com/people/leductoanluxury

https://www.facebook.com/DynoToan