Giống Cây Trồng

kinh doanh in Việt Nam

View my portfolio

Trung tâm giống cây trồng Công nghê cao Việt Nam là đơn vị chuyên cung cấp giống cây trồng, giống cây ăn quả... giống bưởi da xanh. Tư vấn kỹ thuật, chuyên giao công nghệ.