Lien Kcom

Designer, Art Director, and Artist in Hà Nội, Việt Nam

Lien Kcom

Designer, Art Director, and Artist in Hà Nội, Việt Nam

Visit my company website

KCOM là nhà sáng tạo hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng và phát triển thương hiệu với kinh nghiệm hơn 10 năm trong nghề thiết kế và nhận diện thương hiệu